Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

BADANIA KLINICZNE – PODĄŻAJĄC ZA ZMIANĄ

20 maja 2022, godz. 9:00 – 16:00

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej (GCPpl) zapraszają na konferencję
Badania kliniczne – podążając za zmianą

O konferencji

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych jest organizowana przez nasze organizacje od 2012 roku.
Biorą w niej udział reprezentanci środowiska medycznego, naukowego, przedstawiciele organizacji pacjenckich, administracji publicznej, a także przedstawiciele firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i firm prowadzących badania na zlecenie (CRO). W dniu 31 stycznia 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Rozwiązania przyjęte w Rozporządzeniu mają stanowić impuls do dalszego rozwoju oraz konkurencyjności badań klinicznych w Europie. Jednocześnie, ostatnie dwa lata doświadczenia pandemii COVID-19, jak również sytuacja wojenna od końca lutego 2022 roku, wymagają dodatkowo, w obszarze badań klinicznych, szybkich i nadzwyczajnych rozwiązań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa uczestników badań klinicznych, wpływając na sposób planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Dlatego też podczas tegorocznej konferencji „Badania kliniczne – podążając za zmianą” – zaproszeni eksperci będą poruszać zagadnienia związane z nową rzeczywistością prowadzenia badań klinicznych, wyzwaniami i radzeniem sobie z prowadzeniem badań w sytuacjach kryzysowych oraz przyszłością badań klinicznych w Polsce.

 

W trakcie konferencji ogłoszone zostaną również wyniki V edycji konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”.

Główne zagadnienia:

  • Nowa rzeczywistość po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia 536/2014 (UE) i uruchomieniu portalu CTIS (produkty lecznicze) oraz Rozporządzenia 745/2017 (UE) i ustawy krajowej (wyroby medyczne).
  • Zmiany w zarządzaniu i monitorowaniu badań klinicznych w kontekście trendów i obowiązującego prawa.
  • Centra Wsparcia Badań Klinicznych – dotychczasowe doświadczenia, szanse, ryzyka oraz oczekiwania branży badań klinicznych.
  • Wsparcie dla pacjentów, uczestników badań klinicznych oraz ośrodków w sytuacjach kryzysowych. Wyzwania związane z prowadzeniem badań podczas pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.
  • Aktualne trendy w leczeniu COVID -19, przedstawiona zostanie specyfika badań klinicznych w badaniach pediatrycznych i chorób rzadkich.

Program konferencji

9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników (dotyczy części stacjonarnej)
09:45 Powitanie i otwarcie konferencji
10:15 Panel I
Nowa rzeczywistość po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia 536/2014 (UE) i uruchomieniu portalu CTIS (produkty lecznicze) oraz rozporządzenia 745/2017 (UE) i ustawy krajowej (wyroby medyczne). Jakie rozwiązania są obecnie wykorzystywane w Polsce?
11:00 Panel II
Digitalizacja i nowoczesne rozwiązania w badaniach klinicznych.
Jakie są możliwe zmiany w zarządzaniu i monitorowaniu badań klinicznych w kontekście trendów i obowiązującego prawa?
11:45 Przerwa kawowa
12:00 Panel III
Wsparcie dla pacjentów, uczestników badań klinicznych oraz ośrodków w sytuacjach kryzysowych. Jak branża badań klinicznych sprostała wyzwaniom podczas pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie?
13:00 Wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych” oraz wręczenie nagród laureatom
13:30 Przerwa kawowa
14:15 Panel IV
Badania pediatryczne w obszarze chorób rzadkich – kierunki rozwoju, szanse i wyzwania
14:45 Panel V
Centra Wspierania Badań Klinicznych – dotychczasowe doświadczenia, szanse, ryzyka oraz oczekiwania branży badań klinicznych. Jak wykorzystać możliwości projektu CWBK?
15:30 Panel VI
Aktualne trendy w leczeniu COVID-19, analiza ostatnich doniesień naukowych. Dokąd zmierzamy czy mamy szansę na wygranie z pandemią?
16:00 Zakończenie konferencji

Prelegenci

Panel I

Panel II

Panel III

Konkurs „Liderzy Badań Klinicznych”

Panel IV

Panel V

Panel VI

Ankieta

Ankieta GCPpl dotycząca wyzwań i oczekiwań ośrodków badań klinicznych w Polsce

Wypełnij ankietę

Organizatorzy

Komitet Organizacyjny Konferencji

Patronat Honorowy

Partnerzy Konferencji

Badania kliniczne - wyzwania i perspektywy rozwoju

Badania kliniczne – wyzwania i perspektywy rozwoju to kompleksowe opracowanie powstałe w celu zbudowania oraz poszerzenia świadomości społecznej w obszarze badań klinicznych. Zawiera opis zasad funkcjonowania systemu badań klinicznych, interesujące fakty dotyczące ich znaczenia oraz wpływu na systemy gospodarcze i społeczne – oraz koncepcję doskonalenia, opracowaną na podstawie unikalnych badań własnych. Przedstawione rekomendacje zmian mają na celu:

• zwiększenie świadomości oraz zaufania społecznego do badań klinicznych,• poprawienie efektywności systemu badań klinicznych oraz• poprawę jakości usług ochrony zdrowia w Polsce.Wyniki badania własnego Autorów oraz rekomendacje przedstawione w książce stanowią ważny oraz interesujący głos w dyskusji na temat kierunków oraz sposobu wdrażania zmian w systemie badań klinicznych.Duży walor naukowy opracowania sprawia, że stanowić ono może bogate źródło danych i wniosków przydatne w kształceniu lub samokształceniu kadry naukowo-badawczej oraz osób zainteresowanych swoim rozwojem w obszarze badań klinicznych.

Link do strony wydawnictwa z książka