Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

BADANIA KLINICZNE – PODĄŻAJĄC ZA ZMIANĄ

20 maja 2022, godz. 9:00 – 16:00

Wypełnij ankietę

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej (GCPpl) zapraszają na konferencję
Badania kliniczne – podążając za zmianą

O konferencji

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych jest organizowana przez nasze organizacje od 2012 roku.
Biorą w niej udział reprezentanci środowiska medycznego, naukowego, przedstawiciele organizacji pacjenckich, administracji publicznej, a także przedstawiciele firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i firm prowadzących badania na zlecenie (CRO). W dniu 31 stycznia 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Rozwiązania przyjęte w Rozporządzeniu mają stanowić impuls do dalszego rozwoju oraz konkurencyjności badań klinicznych w Europie. Jednocześnie, ostatnie dwa lata doświadczenia pandemii COVID-19, jak również sytuacja wojenna od końca lutego 2022 roku, wymagają dodatkowo, w obszarze badań klinicznych, szybkich i nadzwyczajnych rozwiązań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa uczestników badań klinicznych, wpływając na sposób planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Dlatego też podczas tegorocznej konferencji „Badania kliniczne – podążając za zmianą” – zaproszeni eksperci będą poruszać zagadnienia związane z nową rzeczywistością prowadzenia badań klinicznych, wyzwaniami i radzeniem sobie z prowadzeniem badań w sytuacjach kryzysowych oraz przyszłością badań klinicznych w Polsce.

 

W trakcie konferencji ogłoszone zostaną również wyniki V edycji konkursu „Liderzy Badań Klinicznych”.

Główne zagadnienia:

  • Nowa rzeczywistość po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia 536/2014 (UE) i uruchomieniu portalu CTIS (produkty lecznicze) oraz Rozporządzenia 745/2017 (UE) i ustawy krajowej (wyroby medyczne).
  • Zmiany w zarządzaniu i monitorowaniu badań klinicznych w kontekście trendów i obowiązującego prawa.
  • Centra Wsparcia Badań Klinicznych – dotychczasowe doświadczenia, szanse, ryzyka oraz oczekiwania branży badań klinicznych.
  • Wsparcie dla pacjentów, uczestników badań klinicznych oraz ośrodków w sytuacjach kryzysowych. Wyzwania związane z prowadzeniem badań podczas pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.
  • Aktualne trendy w leczeniu COVID -19, przedstawiona zostanie specyfika badań klinicznych w badaniach pediatrycznych i chorób rzadkich.

Program konferencji

9:00-9:45 Rejestracja uczestników (dotyczy części stacjonarnej)
09:45 Powitanie i otwarcie konferencji
10:15 Nowa rzeczywistość po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia 536/2014 (UE) i uruchomieniu portalu CTIS (produkty lecznicze) oraz rozporządzenia 745/2017 (UE) i ustawy krajowej (wyroby medyczne). Jakie rozwiązania są obecnie wykorzystywane w Polsce?
11:00 Digitalizacja i nowoczesne rozwiązania w badaniach klinicznych.
Jakie są możliwe zmiany w zarządzaniu i monitorowaniu badań klinicznych w kontekście trendów i obowiązującego prawa?
11:45 Przerwa kawowa
12:00 Wsparcie dla pacjentów, uczestników badań klinicznych oraz ośrodków w sytuacjach kryzysowych. Jak branża badań klinicznych sprostała wyzwaniom podczas pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie?
13:00 Wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych” oraz wręczenie nagród laureatom
13:30 Przerwa kawowa
14:15 Badania pediatryczne w obszarze chorób rzadkich – kierunki rozwoju, szanse i wyzwania
14:45 Centra Wspierania Badań Klinicznych – dotychczasowe doświadczenia, szanse, ryzyka oraz oczekiwania branży badań klinicznych. Jak wykorzystać możliwości projektu CWBK?
15:30 Aktualne trendy w leczeniu COVID-19, analiza ostatnich doniesień naukowych. Dokąd zmierzamy czy mamy szansę na wygranie z pandemią?
16:00 Zakończenie konferencji

Organizatorzy