Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji "Dzień Badań Klinicznych 2022"

Pomoc techniczna

1. Co zrobić, gdy nie słychać dźwięku?

a) Państwa przeglądarka mogła zablokować dźwięk. Aby go odblokować proszę kliknąć przycisk CLICK to UNMUTE na ekranie wideo.

b) Komputer ma wyciszony dźwięk. Proszę przejść do ikony głośnika w pasku Windows i włączyć dźwięk

2. Co zrobić, gdy nie widać i nie słychać trwającej konferencji?

a) Proszę sprawdzić łącze internetowe – powinno być stabilne i mieć minimalne parametry 2 Mbs po stronie upload i download.

b) Proszę się upewnić, czy oglądacie nas Państwo na prawidłowej przeglądarce internetowej. Akceptowane przeglądarki to w wypadku komputerów Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge Chromium lub Safari w najnowszej wersji. Prosimy o nie korzystanie z przeglądarek Internet Explorer oraz Egde. W wypadku smartfonów – przeglądarka Chrome (zarówno na Android jak i iOS)

c) brak okna wideo i czatu może być także spowodowane przez wewnętrzne firewalle w Państwa firmach. W takim wypadku prosimy o oglądanie naszej konferencji np. na urządzeniu mobilnym.

3. Pomoc techniczna – prosimy o kontakt na adres: biuro@webcomm.eu

Ankieta

Ankieta GCPpl dotycząca wyzwań i oczekiwań ośrodków badań klinicznych w Polsce

Wypełnij ankietę

Komitet Organizacyjny Konferencji

Patronat Honorowy

Partnerzy Konferencji

Badania kliniczne - wyzwania i perspektywy rozwoju

 

 

Badania kliniczne – wyzwania i perspektywy rozwoju to kompleksowe opracowanie powstałe w celu zbudowania oraz poszerzenia świadomości społecznej w obszarze badań klinicznych. Zawiera opis zasad funkcjonowania systemu badań klinicznych, interesujące fakty dotyczące ich znaczenia oraz wpływu na systemy gospodarcze i społeczne – oraz koncepcję doskonalenia, opracowaną na podstawie unikalnych badań własnych. Przedstawione rekomendacje zmian mają na celu:

• zwiększenie świadomości oraz zaufania społecznego do badań klinicznych,• poprawienie efektywności systemu badań klinicznych oraz• poprawę jakości usług ochrony zdrowia w Polsce.Wyniki badania własnego Autorów oraz rekomendacje przedstawione w książce stanowią ważny oraz interesujący głos w dyskusji na temat kierunków oraz sposobu wdrażania zmian w systemie badań klinicznych.Duży walor naukowy opracowania sprawia, że stanowić ono może bogate źródło danych i wniosków przydatne w kształceniu lub samokształceniu kadry naukowo-badawczej oraz osób zainteresowanych swoim rozwojem w obszarze badań klinicznych.

Link do strony wydawnictwa z książka